Coesfeld

Coesfeld

02-coesfelt
Foto: Carel Lanters

Coesfeld is een van de grootste steden die aan de berkel liggen. Hoewel het zijn vroege economische ontwikkeling duidelijk te danken heeft aan de handel die via binnenvaartschepen over de Berkel gedreven werd, is de Berkel in deze stad grotendeels onder de stad verdwenen. In een verstopt klein steegje komt de Berkel plotseling weer in zicht.